Novel Food – “Nieuw Voedsel”

In Europa bestaan strenge regels voor de toelating van “nieuw voedsel” – of ‘novel food’ in het Engels. Maar goed ook, we willen immers allemaal kunnen vertrouwen op de voedselveiligheid.

Eetbare insecten zijn volgens de huidige normen een “novel food”. Dat betekent dat er een aanvraagprocedure moet worden ingediend bij de Europese Commisie. De EFSA (Europese voedsel en waren autoriteit) neemt de aanvraag in behandeling om vervolgens binnen afzienbare tijd te besluiten of de aangevraagde producten mogen worden verkocht in Europa.

Gedoogbeleid

In een aantal landen waaronder Nederland en Belgie is de verkoop en de consumptie van insecten in de afgelopen jaren gedoogd. Bedrijven zijn producten gaan maken en de markt is stilletjes aan gegroeid. Ook neemt de interesse voor het eten van insecten toe.

Nu wereldwijd insecten als meest veelbelovende voedselbron wordt erkend, verwachten we goedkeuring in Europa niet lang op zich laat wachten. In onderstaand overzicht is te zien hoe het er nu voor staat. Bron: Anders Engstrom van Bug Burger

Wie zijn de aanvragers van Novel Food?

Een aanvraag doen bij de Europese Commisie doe je niet zomaar, de kosten zijn aanzienlijk en er gaat veel tijd in zitten. Toch zijn er bedrijven die dit traject ingaan om hun producten te mogen gaan verkopen in heel Europa. Op de website van de Europese Commisie is te zien welke producten er op dit moment worden aangevraagd:

Summary of the ongoing applications